GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

www.akilliik.com internet sitesi ve Akilliik mobil uygulamaları, Quales İş Çözümleri A.Ş.’ye ait olup, işletmelerin insan kaynakları konusunda destek sağlamak için kurulmuştur.

Bu belge ile bilgilerinizin gizliliğinin sağlanması ve güvenli bir şekilde hizmetlerimizden faydalanmanız için uyguladığımız koşullar düzenlenmektedir.

1. Kişisel ve Ticari Verilerin Edinilmesi: Hizmetlerimizi kullandığınız veya sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada IP adresiniz gibi bilgiler otomatik olarak elde edilmekte, bazı kişisel ve ticari bilgilerinizi (eposta adresiniz, vergi levhanız vs.) ise hizmetlerimizi kullandığınız esnada tarafınızdan bizimle paylaşılmaktadır.

2. Kişisel ve Ticari Verilerin Saklanması ve Paylaşılması: Hizmetlerimizi kullandığınız esnada paylaştığınız bilgiler yalnızca bizimle paylaşma amacınıza uygun olarak kullanılacak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat kapsamındaki yasal yükümlülükler doğrultusunda saklanacak ve onayınız olmaksızın 3. kişilerle paylaşılmayacaktır. Her zaman, onay vermiş olduğunuz bilgilerin paylaşılmasını ve/veya kullanılmasını hello@akilliik.com adresine e-posta göndererek sonlandırabilirsiniz. Hizmet satın alımlarında yasa gereği satışa ilişkin bilgiler 3(Üç) yıl süreyle kayıt altında tutulmakla beraber, bu bilgiler ancak yasanın gerekli gördüğü hallerde ve yetkili mercilerce usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde yetkililere iletecektir.

3. Çerezlerin ve Diğer Site İz Sürme Verilerinin Kullanımı: Sitede bulunduğunuz süre boyunca “cookie” olarak da adlandırılan çerezlerin veya benzer iz sürme verilerinin bilgisayarınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermemekte ve bu dosyalar sayesinde sitemizde kaldığınız süre gibi anonim bilgilere ulaşılmaktadır.

4. Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Quales İş Çözümleri A.Ş.’nin (Mersis No: 0632051671700019)Bilgilerinizi kullanım şekilleri: Quales İş Çözümleri A.Ş. bilgilerinizi sağlanan hizmetlerle ilgili olarak gerektiğinde sizinle iletişime geçmek, bilgilendirme yapmak, talep ettiğiniz diğer hizmetleri sağlamak ve ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgilendirmede bulunmak ile anonim olarak çeşitli istatistiksel değerlendirmelerde bulunmak, veri tabanı oluşturmak, özelleştirilmiş teklifler sunma ve pazar araştırmalarında bulunmak amacıyla kullanacaktır.

5. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince; Quales İş Çözümleri A.Ş. olarak, şirketlerimizin ticari faaliyetleri kapsamında isim, soy isim ve e-mail bilgilerinizin şirketimiz kayıtlarında işlenebilmesi ve yukarıda belirtildiği gibi amaçlarla paylaşılabilmesi için onay vermiş bulunmaktasınız. Açık onay vermiş olsanız da; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince; her zaman,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu durumun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumu üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
  • Vermiş olduğunuz onayınızı geri almak ve kişisel verilerinizin sistemimizden derhal silinmesi talep etme haklarınızın saklı olduğunu hatırlatmak isteriz.

6. Bilgilerin güvenliği; Quales İş Çözümleri A.Ş. bilgilerinizin bilgilerinizin güvenliği için Secure Socket Layer (SSL) teknolojisi kullanmakta olup, 256 bit şifreleme kullanılmaktadır. Kişisel bilgilerinizin güvenliği için mümkün olan teknolojik önlemler alınmakta ve gereken özen gösterilmektedir. Ancak söz konusu sisteme izinsiz girilmesi ve verilerin değiştirilmesi silinmesi ya da yasal olmayan yollarla elde edilmesi halinde firmamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

7. Bağlantılar, Sitemizde yer alan bağlantı, yönlendirmeler(link vs.) veya iliştirilmiş içeriğe ilişkin sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Değerlendirip, kendimizi geliştirebilmemiz için sitemiz ve ürünlerimize ilişkin görüş, öneri ve şikayetlerinizi akilliik.com adresine lütfen iletin.

Bu belge en son 01.03.2021 tarihinde güncellenmiştir.